E05西城快線去程票價表 返程票價表(請點選這)
台鐵新左營站 台鐵新左營站 全票12元 優待票6元 上下車請記得刷卡
蓮池潭
(高雄物產館)
12 蓮池潭(高雄物產館)
蓮池潭 12 12 蓮池潭
左營火車站 12 12 12 左營火車站
明誠中學 12 12 12 12 明誠中學
美術館
(中華藝校)
12 12 12 12 12 美術館
(中華藝校)
中都濕地公園 12 12 12 12 12 12 中都濕地公園
中都磚窯廠 12 12 12 12 12 12 12 中都磚窯廠
家樂福愛河店 24 12 12 12 12 12 12 12 家樂福愛河店
歷史博物館
(高雄國際會議中心)
24 12 12 12 12 12 12 12 12 歷史博物館
(高雄國際會議中心)
國際商場
(堀江商場)
24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 國際商場
(堀江商場)
高雄港
(駁二特區)
24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 高雄港
(駁二特區)
哈瑪星旅運中心 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 哈瑪星旅運中心
捷運西子灣站 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 捷運西子灣站
哨船頭
(鼓山渡輪站)
24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 哨船頭
(鼓山渡輪站)
西子灣
(英國領事館)
24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 西子灣
(英國領事館)
中山大學 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 中山大學